Termeni & Condiții

1.  DEFINIŢII ŞI TERMENI

1.1. S.C. Romanian Boutique Store SRL   -  Societatea Comercială Romanian Boutique Store SRL , având sediul social în Municipiul Bucureşti, Sector 3, Calea Călăraşi nr. 86, Cod fiscal: RO30514410; Cont: RO23BTRL04801202C27037XX Banca: Banca Transilvania S.A. Telefon: 0721389927; Nr. ord. reg. com: J40/8998/2012.

1.2. Vânzător – Societatea comercială Romanian Boutique Store SRL  sau orice partener al său.

1.3. Cumpărător – persoana fizică, persoana juridică sau orice altă entitate juridică care îşi crează un Cont în Site şi plasează o Comandă.

1.4. Client – persoana fizică sau persoana juridică care are sau obţine acces la CONŢINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziţie de către S.C. Romanian Boutique Store SRL  (electronic, telefonic, etc).

1.5. Utilizator – orice persoană fizică sau juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, şi-a dat acordul cu privire la clauzele specifice Site-ului din secţiunea Termeni şi Condiţii.

1.6. Cont – secţiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail şi o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii şi care conţine informaţii despre Client/Cumpărător precum şi despre istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, Facturi fiscale, Bunuri, etc).

1.7. Wishlist– secţiune din Cont care permite Cumpărătorului / Utilizatorului să îşi creeze Liste cu produse favorite.

1.8. Site – domeniul www.romanianboutique.ro şi subdomeniile acestuia.

1.9. Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului, intenţia sa de a achiziţiona Bunuri şi Servicii prezentate pe Site.

1.10. Bunuri şi Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele şi serviciile menţionate în Comandă, care urmează a fi furnizate Cumpărătorului de către Vânzător ca urmare a Contractului încheiat.

1.11. Campanie – acţiunea de a expune, în scop comercial, un număr finit de Bunuri şi/sau Servicii având un stoc limitat şi predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

1.12. Contract – reprezintă contractul la distanţă încheiat între Vânzător şi Cumpărător, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Cumpărătorului.

1.13. Conţinut reprezintă:

1.13.1 toate informaţiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate prin utilizarea unui echipament  electronic;

1.13.2 conţinutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de catre Vânzător prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

1.13.3 orice informaţie comunicată Cumpărătorului, prin orice mijloc de comunicare, de către un angajat sau colaborator al Vânzătorului, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu de către Cumpărător;

1.13.4 informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;

1.13.5 informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de către un terţ cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

1.13.6 date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

1.14. Review – o evaluare scrisă de către deţinătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactată pe baza experienţei personale şi capacităţii acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă produsul sau serviciul respectă sau nu specificaţiile menţionate de către producător.

1.15. Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacţie a unui Utilizator/Client/Cumpărător vis-à-vis de un produs. Rating-ul se exprimă sub formă de stele, fiecare produs putând primi un punctaj de la o stea la cinci stele. Acest grad de satisfacţie va fi asociat review-ului scris de Utilizator/Client/Cumpărător unui produs sau serviciu.

1.16. Document – prezentele Termene şi Condiții.

1.17. Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poşta electronică (e-mail, SMS) privind Bunurile şi Serviciile şi/sau promoţiile desfăşurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informaţiile conţinute de acesta.

1.18. Tranzacţie – încasarea sau rambursarea unei sume Cumpărătorului, rezultată din vânzarea unui Bun şi/sau Serviciu de către S.C. Romanian Boutique Store SRL , prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de catre Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.


2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii, are rol de informare şi nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor şi/sau Serviciilor din Comandă. Dacă Vânzătorul modifică cantitatea de Bunuri şi/sau Servicii din Comandă, acesta va notifica Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia Vânzătorului în momentul plasării Comenzii şi va returna suma achitată.

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător şi Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poştei electronice şi/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.


3.  POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzi îi este permis oricărui Client/Cumpărător.

Pentru motive justificate, S.C. Romanian Boutique Store SRL  îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi şi/sau la unele din modalităţile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei şi/sau a activităţii Clientului/Cumpărătorului pe Site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel S.C. Romanian Boutique Store SRL . În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul poate contacta S.C. Romanian Boutique Store SRL  pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea unor astfel de măsuri.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacţiunea directă cu acesta sau prin adresele menţionate la secţiunea “Contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3. Toate tarifele aferente Bunurilor şi/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) şi includ T.V.A. 

3.4. În cazul plăţilor online, Vânzătorul nu este şi nu poate fi facut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând, dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acţiune o poartă numai Cumpărătorul.

3.5 Toate informaţiile folosite pentru descrierea Bunurilor şi/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice  sau dinamice, prezentări multimedia, etc) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.


4. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ

4.1. Conţinutul, astfel cum este definit în Cap. 1 al acestor Termeni şi Condiţii, incluzând, dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/sau conţinut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a S.C. Romanian Boutique Store SRL , acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licenţe de utilizare şi/sau publicare).

4.2. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau alterarea în orice alt mod, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conţinut, în orice alt context decât cel original intenţionat de către S.C. Romanian Boutique Store SRL , includerea oricărui Conţinut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care exprimă drepturile de autor ale S.C. Romanian Boutique Store SRL  asupra Conţinutului, precum şi participarea la transferul, vânzarea sau distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului, în absenţa acordului scris expres al S.C. Romanian Boutique Store SRL .

4.3. Orice Conţinut la care Clientul/Cumpărătorul are şi/sau obţine acces prin orice mijloc, se afla sub incidenţa Documentului, în cazul în care Conţinutul nu este însoţit de un acord de utilizare specific şi valid încheiat între S.C. Romanian Boutique Store SRL  şi acesta, şi fără nicio garanţie implicit sau expres formulată din partea S.C. Romanian Boutique Store SRL  cu referire la acel Conţinut.

4.4. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera şi/sau utiliza Conţinut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acest lucru nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

4.5. Este interzisă orice utilizare a Conţinutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoţeşte, în cazul în care acesta există.


5. COMANDA

5.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor şi/sau Serviciilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda prin efectuarea plăţii, folosind una dintre modalităţile indicate expres. Odată adăugat în coşul de cumpărături, un Bun şi/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziţie în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage dupa sine înregistrarea unei comenzi şi nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

5.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării Comenzii.

5.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil şi agreat de Vânzător prin furnizarea datelor de contact, în orice situaţie în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

5.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma notificării prealabile a Cumpărătorului, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în oricare din următoarele cazuri:

5.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului sau a tranzacţiei, în cazul plăţii online;

5.4.2. invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de carduri agreat de către S.C. Romanian Boutique Store SRL , în cazul plăţii online;

5.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător pe Site sunt incomplete şi/sau incorecte;

5.5. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din Contract, acesta trebuie să returneze şi eventualele cadouri care au însoţit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în termen maxim de 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:

5.5.1. pentru Comenzile achitate cu card online, suma va fi restituită în contul asociat cardului bancar cu care a fost efectuată plata;

5.5.2. pentru Comenzile achitate cu Ordin de Plată, iTransfer, Card bancar, suma va fi restituită prin virament bancar, în contul din care a fost efectuată plata;

5.5.3. pentru Comenzile achitate prin metoda Ramburs, suma va fi restituită prin virament bancar, într-un cont indicat de Cumpărător la momentul discutării retragerii din Contract. 

5.6. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute, sau până la primirea unei dovezi care să confirme expedierea Bunurilor de către Cumpărător către Vânzător, în cazul în care Vânzătorul nu s-a oferit să recupereze el însuşi Bunurile vândute (se va lua în considerare data cea mai recentă).

5.7. În cazul în care un Bun şi/sau Serviciu comandat de către Cumpărător nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt şi va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului şi/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (şapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoştinţă acest fapt, sau de la data la care Cumpărătorul şi-a exprimat în mod expres intenţia de reziliere a Contractului.


6. CONFIDENŢIALITATE

6.1. Informaţiile de orice natură, furnizate de către Cumpărător/Client Vânzătorului, vor rămane în proprietatea Vânzătorului.

6.2. Nicio declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului.

6.3. Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiţi Vânzătorului acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, precum şi dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii. Sunteţi, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-aţi trimis prin intermediul Site-ului. S.C. Romanian Boutique Store SRL  nu va constitui subiect de obligaţii referitoare la confidenţialitatea informaţiilor trimise, dacă legislaţia în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

6.4. Prin înscrierea în baza de date a S.C. Romanian Boutique Store SRL , Clientul/Cumpărătorul îşi oferă consimţământul expres, în limitele legislaţiei în vigoare, de a fi contactat de către terţi, parteneri ai S.C. Romanian Boutique Store SRL : furnizori de servicii de marketing, alţi furnizori de servicii; agenţii de stat, guvernamentale sau asociaţii din domeniul asigurarilor, atunci când legislaţia specifică prevede acest lucru; alte companii cu care S.C. Romanian Boutique Store SRL  poate dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a Bunurilor şi/sau a Serviciilor, etc.


7. PUBLICITATE

7.1. Newsletterele S.C. Romanian Boutique Store SRL  sunt transmise prin intermediul partenerilor specializaţi şi agreaţi de S.C. Romanian Boutique Store SRL . Astfel, sunt asigurate confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor.

7.2. În momentul în care Clientul îşi crează un Cont pe Site,  acesta are posibilitatea să îşi exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Opţiunea cu privire la acordul emis de către Client poate fi modificată în orice moment, prin contactarea S.C. Romanian Boutique Store SRL  în acest sens.

7.3. Renunţarea la primirea Newslettere-lor de către Client sau Cumpărător se poate face în orice moment, folosind legătura special destinată din cadrul oricăror Newslettere.

7.4. Renunţarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunţarea la acceptul dat pentru prezentul Document.


8. FACTURARE – PLATĂ

8.1. Preţurile Bunurilor şi Serviciilor afişate în cadrul Site-ului www.romanianboutique.ro includ T.V.A. conform legislaţiei în vigoare.

8.2. Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile şi Serviciile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii în conformitate cu legislaţia în vigoare.

8.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conţine Bunuri şi/sau Servicii vândute de S.C. Romanian Boutique Store SRL .

8.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revine obligaţia de a-şi actualiza, ori de cate ori este cazul, datele din Contul său, şi de a accesa informaţiile şi documentele aferente fiecărei Comenzi existente în Cont.

8.5. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul îşi exprimă acordul să primească facturile în format electronic, prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată în Contul său, sau direct în coletul trimis către Client.

8.6. Datele cardului de plată ale Clientului/Utilizatorului/Cumpărătorului nu vor fi accesibile S.C. Romanian Boutique Store SRL şi nici nu vor fi stocate de către S.C. Romanian Boutique Store SRL  sau de către procesatorul de plăţi integrat în Site, ci doar de către instituţia de autorizare a Tranzacţiei sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul va fi informat anterior introducerii datelor. Entitatea autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de card este Banca Transilvania S.A.

8.7. În anumite cazuri, pentru menţinerea securităţii Tranzacţiilor, la înregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicita să autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului sau utilizarea amprentei digitale în cazul terminalelor mobile care au această facilitate.

8.8. Pentru motive de securitate a Tranzacţiilor, Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site şi să nu seteze opţiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă şi se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conţină cel puţin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre şi caractere speciale).


9.  LIVRAREA BUNURILOR

9.1. Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător sau la sediul social S.C. Romanian Boutique Store SRL , conform opţiunii Clientului.

9.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare.

9.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor şi Serviciilor numai pe teritoriul României.


10. GARANȚII

10.1. Toate Bunurile comercializate de către S.C. Romanian Boutique Store SRL  beneficiază de condiţii de garanţie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu politica comercială a producătorilor. Bunurile sunt distribuite în ambalajele originale provenite de la producător.


11. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

11.1. Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plăţii din partea Cumpărătorului, la adresa indicată în Comandă (înţelegând, prin livrare, semnarea de primire a documentului de transport furnizat de către curier, sau semnarea de primire pe factura fiscală, în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).


12. RĂSPUNDERE

12.1. Vânzătorul nu este responsabil pentru daunele de orice fel, pe care Cumpărătorul, sau oricare alt terţ o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a obligaţiilor sale conform Comenzii, şi pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor şi Serviciilor după livrare şi în special pentru pierderea sau furtul acestora.

12.2. Prin crearea şi utilizarea Contului, Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul îşi asumă răspunderea pentru menţinerea confidenţialităţii datelor de Cont (username şi parolă) şi pentru gestionarea accesarii Contului, şi este, în măsura permisă de legislaţia în vigoare, responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

12.3. Prin crearea Contului şi/sau utilizarea Conţinutului şi/sau plasarea Comenzilor, Clientul/Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres şi fără echivoc Termenii şi condiţiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului şi/sau utilizarii Conţinutului şi/sau la data plasării Comenzii.

12.4. Ulterior creării Contului, utilizarea Conţinutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor şi Condiţiilor Site-ului şi/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor şi Condiţiilor Site-ului.

12.5. Termenii şi Condiţiile Site-ului pot fi suferi modificări oricând de catre Vânzător, aceştia fiind opozabili Clienţilor/Utilizatorilor/Cumpărătorilor de la data afişării în Site. Acceptarea Termenilor şi Condiţiilor Site-ului se confirmă prin bifarea checkbox-ului corespunzător din Site şi/sau prin trimiterea Comenzii şi/sau prin efectuarea unei plăţi on-line.


13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

13.1. În conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, S.C. Romanian Boutique Store SRL  are obligaţia de a administra datele personale furnizate de Client/Utilizator/Cumpărător în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate.

13.2. Scopul colectării datelor este: informarea Clienţilor/Cumpărătorilor privind situaţia Contului lor, informarea  Cumpărătorilor privind evoluţia şi starea Comenzilor, evaluarea  Bunurilor şi Serviciilor oferite, a activităţilor comerciale, de promovare a  Bunurilor şi Serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul  Clientului/Cumpărătorului.

13.3.  Prin completarea datelor în formularul de creare de cont şi/sau de Comandă, Cumpărătorul declară şi acceptă necondiţionat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a S.C. Romanian Boutique Store SRL , şi îşi exprimă acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate nelimitat teritorial şi/sau temporar de către S.C. Romanian Boutique Store SRL , afiliaţii şi colaboratorii acestora pentru desfăşurarea şi/sau derularea de către S.C. Romanian Boutique Store SRL , afiliaţii şi colaboratorii acestora de activităţi cum ar fi, dar fără a se limita la, activităţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmarire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului. De asemenea, Cumpărătorul îşi dă acordul expres şi neechivoc ca aceste date personale să poată fi transferate (cedate) de către S.C. Romanian Boutique Store SRL  atât afiliaţilor săi precum şi altei/altor entităţi din ţară sau străinătate.

13.4. Prin citirea Documentului aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

13.5. De asemenea, S.C. Romanian Boutique Store SRL  poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului unor alte companii cu care se află în relaţii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face în conformitate cu legislaţia în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii,  furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a  Bunurilor şi Serviciilor noastre, asigurători.


14. FORŢĂ MAJORĂ

14.1. Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial, se datorează unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

14.2.  Dacă, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte părţi alte daune-interese.


15. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICŢIA

15.1. Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între S.C. Romanian Boutique Store SRL  şi Clienţi/Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Municipiul Bucureşti.